Welkom bij Legale Weddenschappen!

Deze Algemene Voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de Kahuna Project Website, te vinden via https://legaleweddenschappen.nl/.

Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Gaat u niet akkoord met de Algemene Voorwaarden, gebruik deze website dan niet langer.

De volgende terminologieën zijn van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en disclaimer en alle Overeenkomsten: “Client”, “U” en “Uw” refereert naar u, de persoon die inlogt op deze website en voldoet aan de Algemene Voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “Onszelf”, “Wij” en “Ons” refereert aan ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” refereert aan zowel de Client als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoefte van de klant met betrekking tot het verlenen van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de wetgeving die geldt in Nederland. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkel, het meervoud, gebruik van hoofdletter en/of hij/zij, wordt als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van Legale Weddenschappen, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacy Beleid van Kahuna Projects.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om details te verzamelen over het bezoek aan de website. Cookies worden gebruikt door onze website voor de functionaliteit op bepaalde gebieden en om het bezoeken van de website te vergemakkelijken. Sommige van onze affiliatie/adverterende partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders geformuleerd zijn Kahuna Projects Ltd. en/of haar licentiegevers eigenaar van het intellectueel recht van al het materiaal op Legale Weddenschappen. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U heeft hier toegang tot via Legale Weddenschappen voor persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van beperkingen die in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag niet:

 • Het materiaal van Legale Weddenschappen opnieuw publiceren
 • Het materiaal van Legale Weddenschappen verkopen, verhuren of in licentie geven
 • Het materiaal van Legale Weddenschappen reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Content van Legale Weddenschappen distribueren

Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden een mogelijkheid voor gebruikers om meningen te delen en posten over bepaalde gebieden van de website. Kahuna Projects Ltd. filtert, bewerkt, publiceert of herziet commentaren niet voordat deze worden gepubliceerd op de website. Commentaren reflecteren niet de meningen van Kahuna Projects Ltd., haar agenten en/of affiliaties. Commentaren reflecteren de meningen en denkbeelden van de persoon die dit post. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Kahuna Projects Ltd. niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of posten van commentaren op deze website.

Kahuna Projects Ltd. behoudt het recht om alle opmerkingen te controleren en te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend of als schending van de Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U heeft het recht om commentaren op onze website te plaatsen en heeft de nodige licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De commentaren maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De commentaren bevatten geen materiaal dat kan worden opgevat als lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of dat inbreuk maakt op privacy;
 • De commentaren worden niet gebruikt om onrechtmatige (commerciële) activiteiten te promoten of onwettige activiteiten te vragen.

U verleent Kahuna Projects Ltd. hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruik, de reproductie en het bewerken en autoriseert anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

De volgende organisaties kunnen linken naar onze website zonder toestemming vooraf:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs hebben de mogelijkheid op dezelfde manier naar onze website te linken als hyperlinks naar de websites van beursgenoteerde bedrijven; en
 • Door het systeem geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profit organisaties, winkelcentra voor liefdadigheidsgroepen en fondsenwervingsgroepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie als de link: (a) niet misleidend is; (b) impliceert geen sponsoring of goedkeuring van de verbindende partij en de producten of diensten; en (c) past bij de context van de site van de verbindende partij.

We overwegen en keuren wellicht aanvragen van de volgende organisaties goed:

 • Bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • Dot.com gemeenschap sites;
 • Verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • Online directory distributeurs;
 • Internetportalen;
 • Accountants-, advocaten- en consultancybureaus; en
 • Onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We keuren link aanvragen van deze organisaties goed als wordt besloten dat: (a) de link ons of geaccrediteerde ondernemingen niet in een negatief daglicht plaatst; (b) de organisatie geen negatieve ervaringen met ons heeft; (c) het voordeel van de aanwezigheid van de link opweegt tegen de afwezigheid van Kahuna Projects Ltd.; en (d) de link geplaatst is in de context van algemene informatie over bronnen.

Behoort u tot een van de organisaties uit paragraaf 2 en bent u geïnteresseerd in een link naar onze website, dan moet u ons hierover informeren door een e-mail te verzonden naar Kahuna Projects Ltd. Vermeld in deze mail uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens, een URL van uw site, een lijst met URL’s vanwaar u naar onze website wilt linken en een lijst van URL’s van onze site waar u naartoe wilt linken. Wacht alstublieft 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen naar onze website linken door:

 • Het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, die logisch is in de context en indeling van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van Kahuna Projects of andere illustraties is niet toegestaan voor het koppelen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder goedkeuring en schriftelijke toezegging mag u geen frames om onze webpagina’s aanbrengen die de visuele presentatie of verschijning van onze website bewerken.

Gok content voor volwassenen

De website heeft het doel om te vermaken en te leren. Deze is ontworpen om mensen te informeren over verantwoord gokken, dat alleen bedoeld is voor volwassenen (18+). We moedigen niemand aan om te gokken, noch nemen we de verantwoordelijkheid voor waar u wilt gokken. Controleer de wetgeving omtrent gokken in uw omgeving en gok verantwoord, aangezien ongecontroleerd gokken invloed kan hebben op u en de mensen in uw omgeving.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

We zijn niet verantwoordelijkheid voor de content die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen tegen alle claims die op uw website komen. Er mogen geen link(s) op websites verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden.

Uw Privacy

Lees het Privacy Beleid.

Voorbehoud van Rechten

We behouden het recht om u te verzoeken alle links of bepaalde links naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen, indien dit wordt gevraagd. We behouden tevens het recht om deze Algemene Voorwaarden en het aangrenzende beleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en deze op te volgen.

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen om ons hierover te informeren. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om deze te verwijderen of om direct met uw contact op te nemen.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct, volledig of nauwkeurig is; evenmin beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • Onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • Onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of de mispresentatie van fraude uitsluiten;
 • Onze of uw aansprakelijkheid beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • Uw of onze verplichtingen uitsluiten die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voorvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van contractuele verplichtingen, onrechtmatige daden en wegens schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op deze website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.